Historie AGAMA Pardubice s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1992 třemi společníky. V rámci živnostenských oprávnění byla činnost společnosti zaměřena na poradenské a kompletační práce spojené s výrobou a montážemi ocelových konstrukcí, prodej hutního a spojovacího materiálu. Společnost se dále specializovala na poradenskou a realizační činnost v oblasti tepelných izolací střech, povlakových krytin, izolací proti vodě a chemických izolací.

V roce 1993 došlo k odchodu jednoho ze společníků. Po této změně došlo k omezení činnosti společnosti.

V roce 1997 došlo k další změně ve vlastnické struktuře společnosti.

V současnosti má společnost pouze jediného společníka. Od roku se společnost výhradně orientuje na činnost v oblasti tepelných izolací střech, izolací proti vodě a zemní vlhkosti, chemických izolací a povlakových krytin.

Po provedeném průzkumu trhu a porovnání vlastností jednotlivých hydroizolacemi staveb bylo rozhodnuto, že se společnost bude specializovat na materiály z PVC, které mají velké aplikační možnosti a při správném provedení jsou spolehliví ochránci staveb. Pro méně náročné izolace bylo do nabídky služeb zahrnuto provádění izolaci z asfaltových modifikovaných pásů.

V době vzniku společnosti byly značné problémy při odstraňován vad zatékajících plochých střech. Záměrem společnosti bylo poskytovat služby, které by vedly k dokonalé opravě střech z oxidovaných asfaltů a ke snižování nákladů při údržbě střech realizovaných z asfaltových materiálů.

Společnost při své činnosti spolupracuje s laboratoří pozemního stavitelství Trnová, aplikačním střediskem Fatra a.s.,atelierem stavebních izolací Dektrade a.s.

 Pracovníci společnosti jsou vyškoleni v provádění hydroizolace systému Fatrafol-S, Fatrafol H a Alkor.

Odborná spolupráce při použití asfaltových modifikovaných pásů je navázána jednotlivými dodavateli asfaltových izolací prostřednictvím společnosti BPAS s.r.o. a Dektrade a.s.

Cílem spolupráce je poskytování kvalitních služeb, vhodná volba materiálu, kontrola hydroizolačních systémů a spokojenost zákazníků.

 

Všechna práva vyhrazena 2009 | Created by VERA PLUS s.r.o. typo3